PRÒRROGA A L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECANICA

PRÒRROGA A L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECANICA

Degut a un seguit d’incidències informàtiques que ha tingut l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en relació als rebuts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) s’ha prorrogat fins el 17 de maig de 2017 el termini del període de pagament en voluntària de l'IVTM pels rebuts no domiciliats d’aquest exercici .
Data i hora de la darrera actualitzaciò
10:50  |  12-09-18
  • Recomana el contingut