Tècnics municipals
     
 
Educadora Social938 921 048C/ Bisbe Torras i Bages, 6
Enginyer municipal938 921 048 C/ Bisbe Torras i Bages, 6
Tècnic de Cultura, Joventut, Ensenyament i Esports938 925 371Carretera de Guardiola km3
Tècnic municipal d'Obres 938 921 048 C/Bisbe Torras i Bages, 6
Treballadora Social938 921 048C/ Bisbe Torras i Bages, 6