Tècnics municipals
Educadora SocialC/ Bisbe Torras i Bages, 6938 921 048
Enginyer municipalC/ Bisbe Torras i Bages, 6938 921 048
Tècnic de Cultura, Joventut, Ensenyament i EsportsCarretera de Guardiola km3938 925 371
Tècnic municipal d'Obres C/Bisbe Torras i Bages, 6938 921 048
Treballadora SocialC/ Bisbe Torras i Bages, 6938 921 048